Welkom

banner PMJDH-site (2023)

Juich de HEER toe (psalm 100 - grijs)

PMJDH MAGAZINE sticker        

Hartelijk welkom op de site van ‘Prijs met Johannes de Heer’.

‘Zingen wij van Zijn liefde nog eens’, ‘Tel uw zegeningen’,
‘Ik wil zingen van mijn Heiland’, ‘Er komen stromen van zegen’, ‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam’ en nog zoveel andere Johannes de Heer-liederen. Wie kent ze niet?!

Johannes de Heer (1866-1961) ervoer in het begin van de 20e eeuw een gebrek aan geestelijke liederen. Naast de gebruikelijke psalmen en gezangen was er binnen de kerk niet echt een uitgebreide liedbundel voor handen met andere, aanvullende geloofsliederen.

Toen Johannes de Heer voor zaken in Engeland was, kwam hij in aanraking met de liedbundel ‘Victory-songs’.
Geraakt door deze en andere liederen (voornamelijk gospels, hymnen, e.a.) heeft Johannes de Heer zich met grote ijver ingezet om veel van deze liederen te vertalen naar het Nederlands. Ook schreef hij zelf een aantal liederen.

Heden ten dage telt de zangbundel van Johannes de Heer ruim 1000 liederen.
Sommigen gedateerd (en wellicht rijp voor een hertaling), maar velen nog actueel en rijk van inhoud!

De laatste jaren leken de liederen uit de bundel van Johannes de Heer ‘minder in trek’.
Sommige kerken kozen ervoor om JdH-liederen te schrappen uit hun liedboeken en een veel gehoorde opmerking binnen de verschillende kerken was:
‘Dat is niet meer van deze tijd.’

Niets is minder waar!

Johannes de Heer-liederen worden hoofdzakelijk gekenmerkt door twee terugkerende thema’s:

-de persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof in Jezus Christus
-de verwachting van Zijn wederkomst

Tot de dag dat Jezus Christus wederkomt, zullen deze twee thema’s actueel blijven!

Daarnaast gaan de liederen van Johannes de Heer eerlijk in op begrippen als ‘zonden’, ‘twijfel’, ‘angst’, ‘strijd’, ‘zorgen’ en andere thema’s die tegelijkertijd wel in het licht van verlossing, redding, bevrijding en vertroosting worden geplaatst.
Dit maakt de liederen van Johannes de Heer voor velen puur, herkenbaar, vertroostend, bemoedigend en opbouwend.

Begin 2017 begonnen we, als vrijwilligersteam van ‘Prijs met Johannes de Heer,’ voorzichtig met het aanbieden van onze diensten:
het organiseren van Johannes de Heer-zangbijeenkomsten.

Kort daarop volgden vanuit verschillende kerkelijke gemeenten de eerste aanvragen of wij, voor en met hen, een Johannes de Heer zang- of themadienst konden verzorgen.
Bij de meeste kerken waarmee wij samengewerkt hebben, staan wij inmiddels één tot meerdere keren per jaar ingepland voor een dienst vol Johannes de Heer-liederen.

Dat er nog steeds vraag is naar deze liederen, en dat ze aan actualiteit niets hebben verloren, blijkt uit het toenemend aantal aanvragen dat wij jaarlijks binnenkrijgen.

Benieuwd geworden?

Kijk dan in onze agenda en wie weet mogen we u / jou binnenkort begroeten bij één of meerdere van onze activiteiten!

lijntje site

Wij gaan graag in op het verzoek van ‘wijdekerk’ om aan te geven of onze activiteiten ook daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Het antwoord daarop is JA!

’Prijs met Johannes de Heer’ is interkerkelijk actief. De individuele kerkelijke gemeenten waar wij komen denken soms verschillend over bepaalde onderwerpen. Dat respecteren wij. 

Vanuit ons project focussen wij graag op hetgeen ons verbindt (ons geloof in Jezus Christus) en voelen wij ons geïnspireerd door Psalm 150 vers 6: ‘Alles wat adem heeft, loof de HEER!’
Die lofzang houden wij graag gaande met een ieder die daarin aan wil sluiten.

Wij (als projectgroep ‘Prijs met Johannes de Heer’) kijken daarin niet naar individuele factoren als kerkelijke achtergrond, geslacht, geaardheid, afkomst, enzovoorts.
Wij willen elkaar ontmoeten als unieke en gelijkwaardige mensen.
Dit vanuit de wetenschap dat God ons heeft gemaakt en wij Hem toebehoren! (Psalm 100 vers 3)

Iedereen is van harte welkom tijdens onze activiteiten!

wijdekerk

graag tot ziens!

gedicht van Rikkert Zuiderveld voor Prijs met Johannes de Heer (www.pmjdh.nl)

Disclaimer