Welkom

PMJDH BANNER (homepaga) (lichter)
Liederen van toen, met een boodschap voor nu…

 

Hartelijk welkom op de site van ‘Prijs met Johannes de Heer’.

‘Zingen wij van Zijn liefde nog eens’, ‘Tel uw zegeningen’, ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’, ‘Er komen stromen van zegen’, ‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam’ en nog zoveel andere Johannes de Heer-liederen. Wie kent ze niet?!

Johannes de Heer (1866-1961) ervoer in het begin van de 20e eeuw een gebrek aan Geestelijke liederen. Naast de gebruikelijke psalmen en gezangen was er binnen de kerk niet echt een uitgebreide liedbundel voor handen met andere, aanvullende geloofsliederen.

Toen Johannes de Heer voor zaken in Engeland was, kwam hij in aanraking met de liedbundel ‘Victory-songs’.
Geraakt door deze en andere liederen (voornamelijk gospels, hymnen, e.a.) heeft Johannes de Heer zich met grote ijver ingezet om vele liederen te vertalen naar het Nederlands. Ook schreef hij zelf een aantal liederen.

Heden ten dage telt de zangbundel van Johannes de Heer ruim 1000 liederen.
Sommigen gedateerd (en wellicht rijp voor een hertaling), maar velen nog actueel en rijk van inhoud!

De laatste jaren leken de liederen uit de bundel van Johannes de Heer ‘minder in trek’.
Sommige kerken kozen ervoor om JdH-liederen te schrappen uit hun liedboeken en een veel gehoorde opmerking binnen de verschillende kerken was:
‘Dat is niet meer van deze tijd.’

Niets is minder waar!

Johannes de Heer-liederen worden hoofdzakelijk gekenmerkt door twee terugkerende thema’s:

-de persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof in Jezus Christus
-de verwachting van Zijn wederkomst

Tot de dag dat Jezus Christus wederkomt, zullen deze twee thema’s actueel blijven!

Daarnaast gaan de liederen van Johannes de Heer eerlijk in op begrippen als ‘zonden’, ‘twijfel’, ‘angst’, ‘strijd’, ‘zorgen’ en andere thema’s die tegelijkertijd wel in het licht van ‘verlossing’, ‘redding’, ‘bevrijding’ en ‘vertroosting’ worden geplaatst.
Dit maakt de liederen van Johannes de Heer voor velen ‘puur’, ‘herkenbaar’, ‘vertroostend’, ‘bemoedigend’ en ‘opbouwend’.

Begin 2017 begonnen we, als vrijwilligersteam van ‘Prijs met Johannes de Heer,’ voorzichtig met het aanbieden van onze diensten:
het organiseren van Johannes de Heer-zangbijeenkomsten.

Kort daarop volgden, vanuit verschillende kerkelijke gemeenten, de eerste aanvragen of wij bij hen een Johannes de Heer zang- of themadienst konden verzorgen.
Bij de meeste kerken waar wij mee samengewerkt hebben, staan wij inmiddels één tot meerdere keren per jaar ingepland voor een dienst vol Johannes de Heer-liederen.

Dat er nog steeds vraag is naar deze liederen, en dat ze aan actualiteit niet hebben verloren, blijkt uit het toenemend aantal aanvragen dat wij jaarlijks binnenkrijgen.

Benieuwd geworden?

Kijk dan in onze agenda en weet dat u hartelijk welkom bent tijdens onze (samenwerkings)activiteiten!

Graag tot ziens 2

Disclaimer