Psalm 150 (NBV)

 1. Halleluja!
  Loof God in Zijn heilige woning,
  loof Hem in Zijn machtig gewelf,
 2. loof Hem om Zijn krachtige daden,
  loof Hem om Zijn oneindige grootheid.
 3. Loof Hem met hoorngeschal,
  loof Hem met harp en lier,
 4. loof hem met dans en tamboerijn,
  loof Hem met snaren en fluit.
 5. Loof Hem met klinkende bekkens,
  loof hem met slaande cimbalen.
 6. Alles wat adem heeft, loof de HEER.

  Halleluja!