Kistorgeltje JdH

Dominee Jos de Heer en Arend (van ‘Prijs met Johannes de Heer’) ondertekenden op 23 mei 2022 (de 156e geboortedag van Johannes de Heer) een nalatenschapsverklaring .
Daarin zijn een aantal afspraken opgenomen over de toekomstige belangenbehartiging inzake het oude kistharmonium van Johannes de Heer. Jos de Heer heeft besloten dat na zijn overlijden het kistharmonium in eigendom komt van Arend (ten bate van het particuliere initiatief ‘Prijs met Johannes de Heer’) en dat ‘Prijs met Johannes de Heer’ de hoofdgebruiker van het kistharmonium wordt. Arend zal bij leven en welzijn de coördinatie rondom de uitleen van het kistharmonium verzorgen en zodra Arend komt te overlijden gaat het kistharmonium weer terug naar de dan nog in leven zijnde erven / nazaten van Johannes de Heer (zo besluit de lijst van voorwaarden).
Wij zijn Jos de Heer dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen en wij zullen ons t.z.t. maximaal inzetten voor een goede belangenbehartiging!

Een toost op de samenwerking én op de nalatenschapsverklaring rondom het kistorgeltje van J. de Heer
(© foto: Prijs met Johannes de Heer, 21-8-2022)
Een feestelijke bevestiging en afsluiting van alles rondom de nalatenschapsverklaring die op 23 mei 2022 (de 156e geboortedag van Johannes de Heer) ondertekend werd door ds. Jos de Heer en ‘Prijs met Johannes de Heer’.
(© foto: Prijs met Johannes de Heer, 21-8-2022)
Arend bespeelt het kistharmonium van Johannes de Heer (2021)
(© foto: Prijs met Johannes de Heer, 21-8-2021)
Johannes de Heer zelf achter dit harmonium
zo’n honderd jaar geleden