Nieuws

3 mei 2019

AANKONDIGING:

Voor zaterdag 6 juli aanstaande, staat er weer een nieuwe editie van
‘Zingen rondom het Kampvuur’ gepland!

Locatie: Kampvuurkuil Ginkelse Heide Ede
Adres: Wijdeveldweg (parkeerplaats ‘Het Wijde Veld’)
Aanvang: 14:00 uur (tot 16:00 uur)

Interkerkelijk en GRATIS TOEGANG!

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart30 april 2019

VERZOEKNUMMERS PMJDH

Vanaf nu is het mogelijk om een verzoeknummer aan ons door te geven!

De doorgegeven liednummers worden, indien mogelijk, opgenomen in onze eerstvolgende programma’s (activiteiten / zangdiensten) én we hopen binnenkort te starten met onze eerste video-kwartiertjes onder de noemer:

Prijs met Johannes de Heer VERZOEKNUMMERS

Een lied doorgeven?
Dat kan via: verzoeknummers@prijsmetjohannesdeheer.nl

Er volgt dan z.s.m. een berichtje retour, waar en wanneer (jo)uw verzoeknummer is te horen (live of via een video-link naar ons eigen Youtube-kanaal).

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart17 april 2019

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart2 februari 2019

lege stempel

Op zondag 14 april (Palmpasen) organiseert
‘Prijs met Johannes de Heer’, in samenwerking met
Hervormde Gemeente ‘de Rank’ uit Elden (Arnhem),
een speciale ‘Passie en Pasen’ zangdienst.

Het programma vangt aan met ‘passie-liederen’ uit de bundel van Johannes de Heer, zoals: ‘Op die heuvel daarginds’, ‘Als ik in gedachten sta’, en andere liederen.

Halverwege het programma komen er jubelende opstandingsliederen voorbij als: ‘Christus onze Heer verrees’, ‘U zij de glorie,’ e.a.

Daarna vervolgt het programma met JdH-liederen die ingaan op Jezus Zijn kruisoffer en de genade en verlossing die Hij ons daarmee verwierf! Denk bijvoorbeeld aan liederen als: ‘De nacht vlood heen’, ‘O welk een wond’re Verlosser’, ‘Daar is kracht in het bloed van het Lam’, e.a.

Iedereen hartelijk uitgenodigd voor deze speciale ‘Passie en Pasen’ zangdienst!

Hieronder ziet u een Youtube-video die alvast een kleine indruk geeft en u ziet de poster met nadere informatie.

POSTER JdH-zangdienst 14 april 2019 (de Rank) PNG

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart14 januari 2019

flyer JdH-aanbod.pngHorizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartDonderdag 20 december 2018

Gezegende Kerstdagen PMJDH
Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartVrijdag 7 december 2018NIEUWSBRIEF Prijs met Johannes de Heer (2018 #1)(pagina 1)NIEUWSBRIEF Prijs met Johannes de Heer (2018 #1) (pagina 2)

Klik HIER om de video ‘terugblik 2018’ te bekijken…
Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart
Dinsdag 4 december 2018

wat de toekomst brenge moge

Vandaag mochten we met de combi-zanggroep (Leger des Heils & Prijs met Johannes de Heer) zingen in een zorgcentrum in Velp.

De mevrouw, in wiens appartement wij te gast waren, gaf als verzoeklied op: ‘Wat de toekomst brengen moge…’

Een lied dat haast bij iedereen bekend- en al vaak gezongen is,… maar wat een rijke inhoud!

Dat we elkaar mogen blijven bemoedigen met die woorden en met die zekerheid:

Wat de toekomst brengen moge’
mij geleidt des Heren hand!
Moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen, (of mét mijn vragen),
Vader: wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalmen moed.

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartZondag 2 december 2018

witte liggende roos
Vandaag mochten we, vrij onverwacht, op bezoek in een hospice hier in de regio.
Op persoonlijke titel, maar ook namens het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’, bezochten we een goede bekende én we kregen de kans om voor meerdere mensen te zingen en te musiceren in de grote woonkamer.

De volgende liederen kwamen voorbij:

-Er komen stromen van zegen (JdH-57 / LdH-251)
-Daar is kracht in het bloed van het Lam (JdH-542)
-Hoe groot zijt Gij! (LdH-35 / Opw-407)
-‘k Ben reizend naar die stad (JdH-19)
-De nacht vlood heen (JdH-41)
-Blijf met mij Heer (JdH-586)
-Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam! (SELA)
-e.a.

Op een gegeven moment kwam een vrouw die al langer in het hospice verblijft (en die ik al eerder had ontmoet) naar mij toegelopen met een roos. “Voor u, omdat u zo mooi op de piano speelt.” Direct daarna boog ze naar voren, deed ze haar hand tegen haar mond en zei ze zacht: “Die heb ik gestolen uit de vaas daar op tafel. Ik zal ‘m wel terugbetalen.”

Fantastisch, zoiets maakt je dag toch goed?!!

Schermafbeelding 2018-12-02 om 20.59.07

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartMaandag 26 november 2018

PMJDH - Kerstgroet 2018.png

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartMaandag 29 oktober 2018

Schermafbeelding 2018-10-29 om 20.42.51

Het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’ is op zoek naar muzikale talenten die af en toe medewerking willen verlenen aan een Johannes de Heer-zangdienst of een ander zangmoment.

Alle nieuw ingeplande activiteiten worden aan het vrijwilligersteam voorgelegd, met de vraag wie er aan welke activiteiten medewerking willen verlenen.

Dit maakt dat onze vrijwilligers niet structureel beschikbaar hoeven te zijn, maar per keer hun beschikbaarheid door kunnen geven.

Vragen of interesse?
Naam dan gerust contact met ons op via:  info@prijsmetjohannesdeheer.nl

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartZaterdag 6 oktober 2018

AFB boekje - Ik wil zingen

Momenteel zijn we druk bezig met het samenstellen van het bovenstaande liedboekje.

De meest bekende liederen uit de bundel van JOHANNES DE HEER
(met als subtitel: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’.)

Van de beschikbare 1000 Johannes de Heer-liederen worden de meest bekende liederen door ons geselecteerd en opgenomen in het liedboekje, dat we na afronding zo spoedig mogelijk in gebruik willen nemen tijdens door ons speciaal daarvoor georganiseerde zangavonden met een informeel karakter.

Tijdens de door ons georganiseerde JdH-zangdiensten / JdH-themadiensten maken we altijd een speciaal op die activiteit gericht liturgieboekje.
De liederen staan dan vast en zijn veelal uitgezocht rondom een thema.

Tijdens de wat informelere zangavonden die we in de nabije toekomst óók willen organiseren, willen we het (mede door dit nieuwe liedboekje) mogelijk maken dat de aanwezigen verzoeknummers op kunnen geven, etc.

Houd onze agenda in de gaten, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

Graag tot ziens!

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartVrijdag 5 oktober 2018

 

Nieuwe website voor ‘Prijs met Johannes de Heer’

Internet verandert, computers veranderen, mogelijkheden en instellingen veranderen en wij veranderen mee!

Begin 2018 (nadat wij het eerste jaar van ‘Prijs met Johannes de Heer’ achter de rug hadden), kreeg onze site al een nieuwe layout.

Nu we steeds verder uitgroeien en nu onze activiteiten toenemen, werd het tijd om een website te bouwen die beter voldoet aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd.

-breedbeeld weergave
-technisch tot meer in staat
-professionelere uitstraling
-etc.

We zijn blij met het eerste resultaat en we zullen de site de komende tijd steeds verder ontwikkelen.

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartVrijdag 20 juli 2018

Hein Voskamp (in memoriam)Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartZaterdag 14 juli 2018

In de Elisabethbode #13 (uitgebracht op 22 juni 2018) stond een prachtig artikel over accordeonmuziek, de liederen van Johannes de Heer en over ‘wat deze combinatie’ bij een mens kan oproepen…

Hieronder het artikel:

Accordeon (Elisabethbode)

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipartWoensdag 4 april 2018

spiegel

De calvinist en zijn harmonium,
(afkomstig uit: ‘Parade der mannenbroeders’ 1964 – Ben van Kaam).

Met een oproep aan christelijk Nederland adverteert voorjaar 1927 de orgelhandel ‘Joh. de Heer’ in het christelijk weekblad De Spiegel.

Andere tijden, andere zeden.

Was Calvijn tegen een orgel in de kerk en vernietigde de puritein Cromwell de orgels in Engeland, een kerkgebouw van Nederlandse protestanten is ondenkbaar zonder dit machtige muziekinstrument. En in de schaduw van de kerkorgelpijpen heeft zich met name bij de gereformeerde gezindte een bloeiende harmoniumcultuur ontwikkeld.

Ook buiten het eigen erf dringen de klanken door. Zo schreef R.N. Roland Holst in 1923 in Overpeinzingen van een bramenzoeker:

De aartsengelen hadden hun gouden bazuinen, en Tubal Kaïn zijn ijzeren aambeeld en Pan had zijn dwarsfluit en Apollo zijn lier, de schaapherders hadden hun doedelzak, maar de calvinist heeft zijn harmonium, waaruit de snotverkouden stem der menschheid schijnt te jammeren om erbarming.

‘Het jammerhout,’ spot de wereld.

Maar ‘onze mensen’ trekken zich niets daarvan aan. ’s Zondags zet vader zich op de kruk voor het harmonium, plaatst zijn voeten op de trappers, slaat de muziekbundel open van Johannes de Heer en grijpt in de toetsen. De gewijde klanken dringen door tot op straat. Het hele gezin zingt rond het orgel, psalmen en andere christelijke liederen. In de huiskamer neemt het harmonium een ereplaats in. Het is het kostbaarste meubelstuk. Moeder zet het regelmatig in de was. Rond het huisorgel zijn de kleine luyden zichzelf.

Vooral bij de gereformeerden wordt een heel geslacht van orgelminnaars opgekweekt. En voor de ouderen, voor wie het notenschrift te moeilijk is, geeft Johannes de Heer cijfermuziek uit. Men legt een strook met letters en cijfers langs de toetsen, plaatst het cijferboek voor zich en na enig oefenen kan men met vier vingers een psalm aan het orgel ontlokken.

Het zijn misschien geen mooie klanken, die het harmonium voortbrengt. Maar bij deze orgeltjes worden de stoere mannelijke calvinisten weer kinderen. De huiskamerorgeltjes beroeren tere snaren in het gemoed van de strijdbare gereformeerde. Weerloos geeft hij zich bij het orgel over aan zijn Heer. En dan wordt hij wonderlijk gelukkig.

‘Veilig in Jezus’ armen.’

‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam.’

‘Blijf bij mij Heer.’

De harmoniumklanken verwarmen het hart van ‘onze mensen’. Thuis bij het orgel halen ze in, wat ze tekort zijn gekomen in een kerk, waarin soms het intellectualisme regeert.

Advertentie van JdH 1927 (orgel-advertentie)