Pastoraat

Video-impressie van een zanguur dat verzorgd werd door de Combi Zanggroep (een initiatief van het Leger des Heils korps Arnhem & Prijs met Johannes de Heer).

De Combi Zanggroep bezoekt mensen die aan huis gebonden zijn en die niet meer naar een kerkdienst of samenkomst kunnen komen.

Tijdens deze pastorale bezoeken is er gelegenheid voor:

-Zang
-Muzikale intermezzo’s
-Gedicht(en)
-Gebed
-Ruimte voor een gesprek

Kent u iemand die een bemoediging in de vorm van zang en muziek (evt. gecombineerd met een gedicht en gebed) nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op via:

combi.zanggroep@gmail.com

Meer informatie over ons vindt u op:

www.legerdesheils.nl/korpsarnhem

www.prijsmetjohannesdeheer.nl

 

LOGO COMBI ZANGGROEP (rechts uitgelijnd)

 

 

.