Pastoraat

Combi Zanggroep LOGO (vanaf 2022)

De Combi Zanggroep (een samenwerkingsinitiatief van het Leger des Heils korps Arnhem & Prijs met Johannes de Heer) bezoekt mensen die aan huis gebonden zijn en die niet meer naar een kerkdienst of samenkomst kunnen komen.

De Combi Zanggroep komt bij mensen thuis, in het verpleeghuis, in het hospice of elders.

Tijdens deze muzikaal- pastorale bezoeken is er gelegenheid voor:

-Zang
-Muzikale intermezzo’s
-Gedicht(en)
-Gebed
-Persoonlijk gesprek

Kent u iemand (of een groep of afdeling) die een bemoediging in de vorm van zang en muziek (evt. gecombineerd met een gedicht en gebed) kan gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via:

combi.zanggroep@gmail.com

Meer informatie over ons vindt u op:

www.legerdesheils.nl/locatie/korpsarnhem

www.prijsmetjohannesdeheer.nl

Video-impressie van een zanguur dat verzorgd werd door de Combi Zanggroep in een verpleeghuis. 

Combi Zanggroep POSTER - FLYER

Onze flyer (hierboven)

Horizontal-line-clipart-Zg61u9-clipart

cropped-logo-smaller-schermafbeelding-van-pdf.png

Schermafbeelding 2021-11-23 om 15.35.04

Laatste update:
zaterdag 10 oktober 2021

Zoals wij eerder al vermeld hebben startte de Rijksoverheid (NL) op 6 oktober 2020 met de campagne ‘Aandacht Voor Elkaar’. 
Tot het einde van 2020 werden er activiteiten georganiseerd waarin stilgestaan werd bij elkaars verhaal, bij elkaars verdriet maar ook bij de positieve initiatieven die in deze coronacrisis ontstaan. 

Ook ‘Prijs met Johannes de Heer’ startte eerder in 2020 al met activiteiten die in het teken stonden van ‘Aandacht Voor Elkaar’.

Met Pasen (april 2020) trokken wij er met de accordeon op uit om op verschillende adressen bekende Johannes de Heer-liederen te gaan spelen.
Liederen over genade, over Jezus’ kruisoffer, over hoop en eeuwig leven!

Hetzelfde deden wij met Kerst (december 2020).
Toen gingen we langs meerdere adressen voor een ‘Kerstjubel’ bij de voordeur.

Ook verzorgden wij extra online bijdragen:

-ONLINE Kerkdiensten / Internet-uitzendingen
-extra specials op YouTube
-e.a.

Ook hebben wij getracht om mensen uit onze achterban (die door omstandigheden niet op vakantie konden) met ons ‘mee te laten reizen’ door in het buitenland foto’s te maken en daar bijpassende JdH-liedteksten bij te plaatsen. Uit de vele reacties die daarop volgden bleek hoezeer dit initiatief gewaardeerd werd.

Tijdens deze coronacrisis (nu JdH-zangdiensten met een groot publiek geen doorgang kunnen vinden) ontstond bij ons ook de wens om met onze achterban in contact te blijven.

Enerzijds doen we dat normaliter al door onze maandelijkse, korte nieuwsbrieven, maar we wilden meer bij kunnen dragen en meer kunnen delen. Uit die wens is ons ‘Prijs met Johannes de Heer-Magazine’ ontstaan. Op het eerste (zomer)nummer ontvingen wij in 2020 zoveel positieve reacties dan wij besloten hebben om voortaan ieder kwartaal / seizoen een Magazine uit te brengen.

Voor de komende tijd hebben we ons credo enigszins uitgebreid!

Eerder was dat: ‘Prijs met Johannes de Heer’ (…te lezen in de trend van: ‘Prijs met ons de Heer’),… waaraan nu is toegevoegd: ‘en heb Aandacht Voor Elkaar’.

Daarmee geven we invulling aan Matteüs 22 vers 37 tot en met 39 waar Jezus zegt: 

‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf!’

‘Aandacht Voor Elkaar’,…
Wij hebben de aftrap eerder al gedaan (en we verbinden er geen einddatum aan)!
Zo hopen we met elkaar op weg te zijn en te blijven: in Hem verbonden!

Logo-Aandacht-RGB-Vlak-Wit
 

KLIK HIER om het boekwerk te bekijken dat de Rijksoverheid heeft gemaakt van alle interviews die in het kader van ‘Aandacht Voor Elkaar’ gehouden zijn. ‘Prijs met Johannes de Heer’ staat op pagina 10 en 11.