Het JdH-lied van…

Het Johannes de Heer-lied van... (afbeelding - banner)

In de rubriek ‘Het Johannes de Heer-lied van…’ vragen wij bekende en minder bekende Nederlanders wat hun favoriete Johannes de Heer-lied is, hoe zij met dit lied en/of de liederen van Johannes de Heer in aanraking kwamen en zo volgen er nog een aantal vragen.

De eerste reacties zijn binnen!

Wij danken de inzenders voor het inkijkje dat zij ons geven en hopen dat deze rubriek inspirerend en tot zegen mag zijn.

Veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Team ‘Prijs met Johannes de Heer’

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Rikkert afscheidsconcert Elly afscheidsconcert

Naam: Rikkert Zuiderveld en Elly Zuiderveld-Nieman
Bekend van: hun LP’s / CD’s / optredens / TV-bijdragen / boeken / en nog zoveel meer.
Leeftijd: Rikkert 73 jaar / Elly 74 jaar
Kerkelijke achtergrond: christen / evangelisch
Reactie ingestuurd: juli 2020 (vlak na hun afscheidsconcerten en zomervakantie)

Als jullie naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijken,
welke Johannes de Heer liederen spreken jullie dan het meeste aan?

Nummer 256. Als op ’s levenszee (tel uw zegeningen)
Zo’n heerlijke draaiorgel-melodie en zo’n waarachtige boodschap!

Nummer 657. Ik wil zingen van mijn Heiland.

Op welk moment in jullie leven kwamen jullie in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Al vrij snel na onze bekering in 1975.
Dat was bij de “Jezuskinderen” (Kloosterburen), waar zowel uit Opwekking als uit de bundel van Johannes de Heer gezongen werd.

Johannes de Heer overleed in 1961. Jullie waren toen 14 / 15 jaar oud.
Hebben jullie iets meegekregen van zijn leven, activiteiten, radio-uitzendingen, enzovoorts?

Helemaal nooit iets van gehoord.

Bij Elly zongen ze katholieke liedjes en Rikkert is humanistisch opgevoed.

Elly’s vader speelde wel: ‘Daar ruist langs de wolken’ (JdH-33) op zijn mondharmonica.

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.
2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijken jullie naar deze thema’s?

1. Daar zijn we op tot geloof gekomen: de genade, de vrijmaking.
2. De wederkomst: altijd klaar zijn voor die dag.

Wij ontdekten ook een aantal liedjes van jullie, in de geüpdatete bundel van Johannes de Heer (editie 2004).

-174. Jezus Christus, ik aanbid U, heilig is Uw Naam.
-182. Here der heren, Koning der koningen (zie ook nr. 977)

Staan er, voor zover jullie weten, nog meer liedjes van jullie in de nieuwste JdH-bundel (editie 2004)?

Die eerste 2 zijn kinderliedjes van Elly.

Nummer 990 is van ons samen (‘Jezus is de goede Herder’).

Vertalingen:

-959. Breng dank aan de Eeuwige – vertaald door Rikkert
-966. U Die mij geschapen hebt – vertaald door Rikkert
-971. Omdat Hij leeft (God heeft een Zoon) – vertaald door Elly en Marcel Koning
-985. Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn Vriend – vertaald door Elly
-996. Door Uw genade, Vader – vertaald door Rikkert
-999. Hij kwam bij ons heel gewoon – vertaald door Elly en Rikkert

Verder hebben wij, in opdracht, nog heel wat liederen vertaald waar alleen ‘Universal Songs’ bijstaat.

Wat zouden jullie eventueel tot slot nog willen zeggen, wat in de eerdere vragen nog niet naar voren is gekomen:

Mooi, dat jullie dit doen!

Johannes de Heer nam eenvoudige straat- en kroegmelodieën en schreef daar een nieuwe tekst op. Daarom pakte het mensen.

Dat hopen wij ook van onze liedjes.
Eenvoudig en blijvend..

 

Schermafbeelding 2020-08-06 om 19.27.43

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Jos de Heer

Naam: Jos de Heer
Bekend van: predikant & achterkleinzoon van Johannes de Heer
Leeftijd: 64
Kerkelijke achtergrond: Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Reactie ingestuurd: februari 2019

Als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt, welke Johannes de Heer-liederen spreken jou dan het meest aan?

Nummer 523 – Veilig in Jezus’ armen

Als predikant heb ik ontelbare rouwdiensten geleid waarin de familie koos voor juist dit lied, dat in het leven van de overleden geliefde zo’n belangrijke rol heeft gespeeld.In de eenvoudige, menselijke beelden heeft dit lied voor diepe troost gezorgd.

Iedere keer als het gezongen wordt, zie ik wat het met mensen doet: in situaties van groot verdriet, komt de steun van God binnen.

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Toen ik 7 jaar was, stond ik met enkele andere familieleden aan het sterfbed van mijn overgrootvader Johannes de Heer.
We moesten in een grote, koperen toeter aan zijn oor praten.
Hij lag er heel rustig en ook toen hebben we ‘Veilig in Jezus’ armen’ gezongen.

Dat gaf ons allen rust en vrede. Uit het feit dat deze woorden als laatste woorden op zijn grafsteen staan gebeiteld, mag blijken hoezeer die ook voor hem zelf wezenlijk waren.

Johannes de Heer overleed in 1961.
Heb je van thuis uit iets meegekregen van zijn leven, activiteiten (o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, enzovoorts?
Of ging dit aan jullie (ouderlijk gezin) voorbij?

Ik was toen nog jong maar vooral later heb ik van veel mensen, ook buiten de familie, veel verhalen en herinneringen gehoord.

Als mensen horen dat ik zijn achterkleinzoon ben, reageren ze enthousiast en gaan verhalen over Johannes de Heer (en wat ze aan hem en zijn liederen te danken hebben) vertellen.

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

In het slotwoord, de bibliografie van mijn eerste boek ‘De Apocalyps van Johannes’ (Zoetermeer 1998), heb ik verwezen naar de indrukwekkende ervaring die ik had toen ik op twintig jarige leeftijd ‘Het Duizenjarig Vrederijk’ van mijn overgrootvader las en hoe ik getroffen ben door zijn diepste intentie ‘Uw koninkrijk kome’.

Het heeft ertoe bijgedragen dat ik later dus een studie en boek heb gemaakt over de openbaring van Johannes.

Nog steeds vormt dit geloof voor mij de kracht en hoop in het leven en het persoonlijk ervaren hiervan is voor mij een dagelijkse vreugde.

Omdat we onze enquête deze keer mogen voorleggen aan de achterkleinzoon van Johannes de Heer, maken we graag van de gelegenheid gebruik om nog enkele persoonlijke vragen aan je voor te leggen:

Hoe was het / is het om de achterkleinzoon van Johannes de Heer te zijn?
Wat heeft het je bijvoorbeeld gebracht en wat waren wellicht de minder fijne kanten?

Ik vind het een eer, iets om trots op te zijn dat deze man die zoveel voor anderen heeft betekend mijn overgrootvader is. Ik laat me hierdoor stimuleren en inspireren.

Ik heb er nooit negatieve aspecten aan beleefd. Juist hierom heb ik ontelbare verhalen van persoonlijke aard gehoord van mensen die iets door of met hem beleefd hebben van inspiratie en troost in hun geloofsleven met God.

De Johannes de Heer-liederen liggen regelmatig ‘onder vuur’ van critici en theologen. Men stelt dan dat de liederen ‘niet meer van deze tijd zouden zijn’ en redelijk veel theologen hebben vanaf het begin af aan al kritiek gehad op de inhoud van de liederen.

Hoe kijk jij daarnaar, als achterkleinzoon van Johannes de Heer én als theoloog / predikant?

Als je zijn liederen theologisch en kerkmuzikaal beoordeelt, valt er inderdaad wel wat op aan te merken.

Het wonderlijke is dat ze ‘werken’. Dat ze iets communiceren wat theologie en hoge kunsten bij niet iedereen tot stand kunnen brengen.

In die zin zijn ze eenvoudig, direct, inwerkend op het gevoel en dicht bij het alledaagse leven staand. Dat is toch prachtig!

Dat mensen daarin iets van Gods kracht en inspiratie ervaren, daar gaat het toch om?

Nb.
Het interview met Jos de Heer staat ook op ons Youtube videokanaal (tekst en muziek).

Klik HIER om deze video te bekijken.

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Schermafbeelding 2019-02-19 om 20.40.10

Schermafbeelding 2019-02-19 om 21.22.21
Functie: initiatiefnemer en organisator van ‘Prijs met Johannes de Heer’
Leeftijd:
 39
Kerkelijke achtergrond: Christen, daarnaast (gast)lid bij kerken binnen de oecumene
Reactie ingestuurd: februari 2019

Als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt, welke Johannes de Heer-liederen spreken jou dan het meest aan?

Ik moet zeggen dat ontzettend veel Johannes de Heer-liederen mij aanspreken, door hun oprechte en eenvoudige opzet. Het zijn geen literaire- en theologische hoogstandjes maar liederen die zowel recht uit het hart komen als recht tot het hart spreken.

De volgende nummers behoren tot mijn (nog veel grotere) favorietenlijst:

nummer 041 – De nacht vlood heen / ‘er is vreugde, hemelvreugde!’
nummer 019 – ‘k Ben reizend naar die stad / ‘geen smart meer daar omhoog’
nummer 017 – Als ik maar weet dat hier mijn weg, door U Heer wordt bereid
nummer 057 – Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods Woord ons beloofd
nummer 210 – Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem Die redding u biedt
nummer 657 – Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wondergroot!
nummer 140 – Ik zie een poort wijd open staan / ‘genade Gods zo rijk en vrij…’

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Van kleins af aan hoorde ik thuis de melodieën van Johannes de Heer-liederen voorbijkomen, zodra mijn vader op het orgel speelde. Ook luisterden mijn ouders wel CD’s van koor- en samenzang, waarop ook vaak Johannes de Heer-liederen stonden.
In de kerkelijke gemeente waarbinnen ik opgroeide hoorde je deze liederen eigenlijk zelden tot nooit: tijdens de kerkdiensten zongen we slechts psalmen uit de bundel van 1938 en per dienst werd er (vaak op het eind) één gezang gezongen, van de 300 gezangen die in de bundel van 1938 na de psalmen zijn terug te vinden.

Johannes de Heer overleed in 1961.

Heb je van thuis uit iets meegekregen van zijn leven, activiteiten (o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, enzovoorts?
Of ging dit aan jullie (ouderlijk gezin) voorbij?

Ikzelf ben geboren in 1979.
Van de activiteiten van Johannes de Heer heb ik dus niets meegekregen.
Wel herinner ik mijzelf dat mijn ouders regelmatig naar het toenmalige Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen gingen, voor Bijbelstudie, retraite en gezinsweekenden.
Tijdens die gezinsweekenden werd er veel gezongen en daar kwamen wij in aanraking met Opwekkingsliederen en liederen uit de bundel van Johannes de Heer.

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

Dat die twee thema’s telkens terugkeren in de liederen van Johannes de Heer, maakt dat ik deze liederen zo ben gaan waarderen! Deze twee thema’s vormen naar mijn mening (en in mijn leven) dé basis van een persoonlijk op Jezus Christus gebaseerd geloof.
De kern van dat geloof wordt zo treffend beschreven in Johannes 3 vers 16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft!
Als je vanuit die basis, en vanuit dat geloof, hoopvol en verwachtingsvol kunt uitzien naar Zijn wederkomst en naar een volmaakte toekomst, dan ben je een rijk mens!

Wat zou je eventueel tot slot nog willen zeggen, wat in de eerdere vragen nog niet naar voren is gekomen:

Johannes de Heer-liederen worden door theologen en kerkmusici nog wel eens onder vuur genomen.
Johannes de Heer antwoordde hier destijds al zo treffend op ‘dat Gods kudde niet bestaat uit giraffen maar uit eenvoudige schapen die Zijn hand wil weiden.’ Hij zei tegen kritische theologen: ‘U hangt de korf met voedsel zó hoog, dat een eenvoudig schaap er onmogelijk bij kan.’
Ik blijf die opmerking met een glimlach citeren, zodra men richting mij kritiek op Johannes de Heer-liederen uit.
Vanzelfsprekend vind ook ik niet alle 1011 liederen even sterk van inhoud, dat mag gezegd worden. Daarnaast vragen een aantal liederen om een ‘hertaling’ omdat woorden als ‘aangerand’ en dergelijke in deze tegenwoordige tijd een andere betekenis hebben dan toen de liederen werden geschreven.
Maar,… net zo goed als alle 1011 liederen niet even sterk van inhoud zijn, zijn zij ook niet alle 1011 even slecht, gedateerd of anderszins verwerpbaar.
Naar mijn mening bevat de zangbundel van Johannes de Heer een rijke schat aan liederen die wijzen op Christus, die ons doen zingen van verlossing, waarbij ook de minder fijne kanten van het leven zoals angst, pijn, zorgen, strijd, ziekte, moeite, e.a. genoemd worden waarna altijd opnieuw troostvolle, bemoedigende woorden klinken uit het evangelie.
Die combinatie van (om in oude woorden te spreken) ‘ELLENDE – VERLOSSING – DANKBAARHEID’ vind ik terug in de liederen van Johannes de Heer, hetgeen ik nog wel eens mis in de Opwekkingsliederen van nu.

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Arie van der Veer

Naam: ds. Arie van der Veer
Bekend van: de Evangelische Omroep
Leeftijd: 76
Kerkelijke achtergrond: Christelijk Gereformeerd
(voorstander van de oecumene)
Reactie ingestuurd: oktober 2018

Wij vroegen ds. Arie van der Veer naar zijn favoriete Johannes de Heer-lied.

Zijn antwoord:
Lied 133 – Hij die rustig en stil…  (vroeger vaak gezongen)

1. Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

2. Loeit de levensorkaan,
komt er zorg op ons aan:
’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft.
Klagen, zuchten, geween,
vrees en twijfel gaan heen,
als wij rustig vertrouwen in Hem.

3. Wordt u moeite en strijd
door de mensen bereid:
zie op Hem: slechts Zijn blik schenkt ons moed!
Hij draagt u, ook uw kruis,
brengt straks veilig u thuis,
zorgt dat alles hier meewerkt ten goed’.

4. Blijf getrouw tot de dood,
zorg in voorspoed of nood,
dat toch nimmer het vuur in u doov’!
Wat Hij zegt, moet gedaan,
waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren; vertrouw en geloof.

5. O, hoe groot is ’t genot,
als men wandelt met God,
hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op ’t altaar heeft gelegd.

Kijk ook eens naar de onderstaande Youtube-video, waarin ds. Arie van der Veer uitleg geeft over Johannes de Heer-lied nr. 57 – Er komen stromen van zegen.

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Schermafbeelding 2018-11-15 om 22.30.24

Naam: Dirk Jan Bakker
Leeftijd: 72
Kerkelijke achtergrond: Baptisten Gemeente
Reactie ingestuurd: oktober 2018

Het favoriete Johannes de Heer-lied van Dirk Jan:

Lied 657 – ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ spreekt mij erg aan, ik kom daar later even op terug.

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

In mijn kindertijd, toen ik zo’n 8-9-10-11 jaar oud was.

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Via de jaarlijkse tent-evangelisatie-samenkomsten op tweede pinksterdag in een park bij  Velsen-zuid (bij IJmuiden).

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

Mijn persoonlijke bekering was op 19-jarige leeftijd via een radio-kerkdienst vanuit de Baptisten Gemeente in Den-Haag alwaar de dominee sprak n.a.v. Openbaring 3 vers 20. Daar staat: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnen komen”. (uit de N.B.G.vertaling)

Het moment kwam waarop de dominee uitnodigde om mee te bidden. Nou ik weet nog goed dat ik zei: “Ik ontsluit mijn hart en wilt U er in komen en er nooit meer uit gaan.”
Dat is toen gebeurd en ik ervoer heel veel blijdschap en een zeker weten!

Inmiddels een aantal jaren later had ik veel angst en dwang.
Dit hield ik op een gegeven moment niet meer vol en toen besloot ik om maar eens naar de Katholieke kerk te gaan. En zo gebeurde het dat ik nogal eens langs die kruisweg-staties liep, het lijden en sterven van Jezus, hetgeen toch wel veel indruk op mij maakte.

En toen, op die bewuste zondagmorgen, ergens in het land, stapte ik een Katholieke kerk binnen waar al aardig wat mensen waren. Velen zaten, sommige liepen en andere stonden nog en het was gewoon stil.
Ik liep naar voren en toen ik daar voor een groot kruisbeeld stond met Jezus eraan, toen heb ik zachtjes in mijzelf gezegd: “Is dit voor mij? Is dit voor mij? Kom binnen Heer, dank U Heer!”

Ja, de emotie was er ook en er kwam een enorme vreugde en dankbaarheid in mij los.
Dit noem ik wel mijn ‘herbekering’.

Daarvoor kon ik zingen zoals dat lied 657, maar nu kan ik het ZINGEN!
Veel intenser omdat ik het veel meer beleef en ik in de vrijheid ben gekomen.
De vrijheid van Jezus.
Ik had Hem in mijn hart maar nu is het veel inniger.

Hij was er, Hij is er en Hij zal er zijn!

En zo is zingen nog veel meer mijn passie geworden.Iemand zei eens dat zingen 2x bidden is waar ik dan graag aan toevoeg dat zingen ook 2x danken is. Hem danken, loven en prijzen, voor en met elkaar, naar Hem toe.
Dat we voor velen een zegen mogen zijn is mijn gebed, totdat Jezus weerkomt.
Dank U God!

Wat zou je eventueel tot slot nog willen zeggen, wat in de eerdere vragen nog niet naar voren is gekomen:

Ik vind deze rubriek een leuk initiatief en bedankt voor deze mogelijkheid.
Veel zegen voor jullie als team en tot ziens!

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

thea-jonker-hillesum-e1541012226949.png

Naam: Thea Jonker-Hillesum
Leeftijd: 90
Kerkelijke achtergrond: Oud-Katholiek
Reactie ingestuurd: oktober 2018

Op de vraag of Thea een favoriet Johannes de Heer-lied heeft, antwoordde Thea het volgende:

Lied 836 – ‘Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis’ maar als peuter van 5 jaar leerde ik lied 213 – ’t Scheepje onder Jezus’ hoede.

’t Scheepje onder Jezus’ hoede was eigenlijk het eerste lied dat ik überhaupt leerde zingen. Ik liep altijd te zingen, dat deed ik graag.
‘Op die heuvel daarginds’ sprak me aan, ook vanwege de mooie melodie.

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Toen mijn vader heel ernstig ziek was en in het ziekenhuis lag en mijn moeder daar moest blijven, kwam ik in huis bij m’n peetmoeder ‘tante Gradje’.
Zij was ooit op een christelijk brei-schooltje geweest en woonde in het huis van mijn Oud-Katholieke grootmoeder.
Daar stond een orgel met de zangbundel van Johannes de Heer (iets dat in Oud-Katholieke kringen totaal niet gebruikelijk was).
Ik was toen 5 jaar oud en wilde wel zingen!

Johannes de Heer overleed in 1961.
Heb je van thuis uit iets meegekregen van zijn leven, activiteiten (o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, enzovoorts?

…nooit, maar ik ging wel graag zaterdags in het dorp met mijn moeder, tijdens het boodschappen doen, bij het Leger des Heils-muziekgroepje luisteren.

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

Ik denk daar heel positief over.

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Ans Hofs-Bruil 3

Naam: Ans Hofs-Bruil
Leeftijd: 63
Kerkelijke achtergrond: Christen (daarnaast: Heilssoldaat bij het Leger des Heils)
Reactie ingestuurd: oktober 2018

We vroegen Ans naar haar favoriete Johannes de Heer-lied.
Hierop noemde Ans de volgende twee liederen:

lied 542 – Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost. (refrein: Daar is kracht in het bloed!)
lied 19 – ‘k Ben reizend naar die stad. (refrein: Geen smart meer daar omhoog!)

Lied 542 (Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost) zegt mij veel omdat mijn oma Heilssoldaat was en soms haar getuigenis gaf op een wel heel bijzondere manier. Ze sprong dan op en zwaaide waarschuwend met haar vinger rond bij het couplet ‘satan gaat rond als een briesende leeuw…’

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Als kind al !!!

Johannes de Heer overleed in 1961.
Heb je van thuis uit iets meegekregen van zijn leven, activiteiten (o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, enzovoorts?

Ja, bij mijn grootmoeder…

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

Deze thema’s zeggen mij dat ik door genade een waarachtig kind van God mag zijn en dat ik uit mag zien, door Zijn offer voor mij, naar een hemels paradijs!

het johannes de heer lied thema-titelbalkje

Jacques Ros

Naam: Jacques Ros
Leeftijd:
77
Kerkelijke achtergrond:
Nederlands Hervormd
(organist van ‘de Rank’)
Reactie ingestuurd:
oktober 2018

Als je naar de lijst met 1011 Johannes de Heer-liederen kijkt, welke Johannes de Heer-liederen spreken jou dan het meest aan?

Liederen van geloof, genade en toekomst.

Op welk moment in jouw leven kwam je in aanraking met de liederen van Johannes de Heer?

Op de lagere school…

Johannes de Heer overleed in 1961.

Heb je van thuis uit iets meegekregen van zijn leven, activiteiten (o.a. tentsamenkomsten / zangbijeenkomsten), radio-uitzendingen, enzovoorts?
Of ging dit aan jullie (ouderlijk gezin) voorbij?

Men was hier niet positief over…

In de Johannes de Heer-liederen nemen 2 thema’s een belangrijke plaats in:

1. De persoonlijke bekering / het persoonlijk geloof dat Jezus Christus ook jou vrijmaakt.

2. De verwachting van Jezus’ wederkomst.

Hoe kijk jij naar deze thema’s / wat zeggen deze thema’s jou persoonlijk?

Die thema’s zeggen me veel en het zijn voluit Bijbelse thema’s!

Wat zou je eventueel tot slot nog willen zeggen, wat in de eerdere vragen nog niet naar voren is gekomen:

Ga zo door… (met het project ‘Prijs met Johannes de Heer’)

bruin balkje (het johannes de heer lied van)