Psalm 100 (NBV)

 1. Een psalm voor het dankoffer.
  Juich de HEER toe, heel de aarde,
 2. dien de HEER met vreugde,
  kom tot Hem met jubelzang.
 3. Erken het: de HEER is God,
  Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
  Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.
 4. Kom Zijn poorten binnen met een loflied,
  hef in Zijn poorten een lofzang aan,
  breng Hem hulde, prijs Zijn Naam:
 5. de HEER is goed,
  Zijn liefde duurt eeuwig,
  Zijn trouw van geslacht op geslacht.