Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: http://www.prijsmetjohannesdeheer.nl / http://www.prijsmetjohannesdeheer.com en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Project: ‘Prijs met Johannes de Heer,’ de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

‘Prijs met Johannes de Heer’ werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

‘Prijs met Johannes de Heer’ geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

‘Prijs met Johannes de Heer’ biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

‘Prijs met Johannes de Heer’ is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

‘Prijs met Johannes de Heer’ verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

‘Prijs met Johannes de Heer’ kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

‘Prijs met Johannes de Heer’ zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. ‘Prijs met Johannes de Heer’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Het is niet toegestaan om zonder overleg met-, en zonder toestemming van ‘Prijs met Johannes de Heer’ afbeeldingen, publicaties, logo’s en anderen over te nemen (te gebruiken) die afkomstig zijn van de site http://www.prijsmetjohannesdeheer.nl / http://www.prijsmetjohannesdeheer.com of de aan dit project gekoppelde Facebookpagina.

© Prijs met Johannes de Heer, 2017