Weldra komt de Heer op aarde (JdH-839)

1. Weldra komt de Heer op aarde
om Zijn Koninkrijk t’ aanvaarden,
met de Zijnen te regeren duizend jaar.
Dan zal heel de schepping juichen,
alle knie voor Jezus buigen,
vreed’ en recht heerst dan op aarde altegaar.

Refrein:
Zie de tijden zich bereiden,
dat het Koninkrijk van Christus
hier op aard’ wordt openbaar.
Maranatha, halleluja!
Jezus komt en heerst als Koning duizend jaar.


2. In het planten, huizen bouwen,
zal men dan Gods lof ontvouwen,
alle werk op aard geeft dan zijn volle loon.
Ov’ral heerst geluk en zegen,
recht en waarheid allerwegen
door de heerschappij van Christus op Zijn troon.

3. ’t Lam zal met de wolf verkeren,
d’ adder zal het kind niet deren,
leeuw en kalf, ze worden door een knaap geleid,
koe en beer ze weiden samen,
nergens zal men leed beramen
op de ganse berg van Zijne heerlijkheid.

Johannes de Heer-lied 839 gezongen door Peter Kits