Getal 7 in de Bijbel

In veel culturen is het getal zeven een belangrijk (of ‘heilig’) getal.
Ook in de Bijbel en in de christelijke traditie speelt het getal zeven een grote rol.
Het symboliseert de volheid.

Oude Testament
Voorbeelden in het Oude Testament:

 • de zeven vette en de zeven magere jaren (Gen. 41,26);
 • het zevendaagse paasfeest (Ex.12,14),
 • het sabbatsjaar na 6 jaren zaaien en oogsten; het 7e sabbatjaar als jubeljaar (Lev.25);
 • de zevenarmige kandelaar (Num.8,1-4);
 • het feest Sjavoeot, zeven weken na Pesach (Dt.16,9.10);
 • de zeven volken van Kanaän (Joz.3,11);
 • de zeven priesters met de zeven ramshoorns (Joz.6,4);
 • Israël die op de zevende dag zeven keer om Jericho heen trekt (ibid.);
 • het zevental stier- en ramoffers van David (1 Kr.15,26);
 • de zevendaagse rouw over Judit (Jdt.16,24).

Evangeliën
In de Evangelien en de Handelingen der Apostelen wordt het getal matig gebruikt.
Zo is er sprake van:

 • de zeven broden die Jezus vermenigvuldigde (Mt.15,34),
 • de zeven broers in de huwelijksparabel (Mc.12,20),
 • de zeven demonen die Jezus bij Maria Magdalena had uitgedreven (Lc.8,2),
 • de zeven eerste diakenen (Hnd.6,3).

Apocalyps
Opvallend is het veelvuldig gebruik van het getal zeven in het laatste Bijbelboek, de Openbaring (Apocalyps) van Johannes:

 • de zeven christengemeenten van Asia (Openb.1,4);
 • de zeven gouden lampenstandaards (Openb.1)
 • de zeven sterren in Christus’ rechterhand (Openb.1);
 • de zeven geesten van God met de zeven horens en de zeven ogen (Openb.3,1);
 • de boekrol met de zeven zegels (Openb.5,1);
 • de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan (Openb.8,2);
 • de zeven donderslagen (Openb.10,3);
 • de draak met de zeven koppen (Openb.12,3), symbool voor de zeven heuvelen en zeven koningen van Rome (Openb.17,8-10);
 • de zeven laatste plagen (Openb.15,1).